1
Bạn cần hỗ trợ?
Tổng đài hỗ trợ
(0228) 3 859 558
Giờ khám: 07:00 - 18:00
139 đường Đặng Xuân Bảng, Nam Phong,
TP. Nam Định

Dịch Vụ

Khám sức khỏe bảo hiểm nhân thọ

23/06/19 Dịch Vụ

1. Danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ đã và đang ký hợp đồng khám sức khỏe với Phòng khám đa khoa Hồng Phúc

Bảo lãnh viện phí

23/06/19 Dịch Vụ

Nhằm không ngừng mở rộng khả năng cung cấp các loại hình dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, Phòng khám đa khoa Hồng Phúc đã ký hợp đồng với các công ty bả...

Xem thêm »

Khám sức khỏe định kỳ

23/06/19 Dịch Vụ

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo quy định của Pháp luật về lao động là một nhiệm vụ thiết thực của các cơ quan đơn vị, trường học và doanh nghi...

Xem thêm »