1
Bạn cần hỗ trợ?
Tổng đài hỗ trợ
(0228) 3 859 558
Giờ khám: 07:00 - 18:00
139 đường Đặng Xuân Bảng, Nam Phong,
TP. Nam Định

Mức hưởng BHYT

Người tham gia Bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh chữa bệnh BHYT tại Phòng khám đa khoa Hồng Phúc được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo đúng mức quy định của Nhà nước tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018, cụ thể như sau:

1. Mức hưởng của người tham gia BHYT theo quy định được thể hiện bằng ký tự (từ số 1 đến số 5) tại ô thứ 2 của bộ mã số ghi trên thẻ BHYTTrường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Ký hiệu để nhân biết mức hưởng BHYT

a) Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

b) Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

c) Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

d) Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

đ) Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

 2. Mức hưởng BHYT cụ thể theo từng đối tượng:

 

Mã đối tượng (ô thứ nhất của bộ mã số ghi trên thẻ BHYT)Mức hưởng (ô thứ 2 của bộ mã số ghi trên thẻ BHYT)Mức hưởng BHYT
CC1100%, không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán
TE1100%, không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán
BT2100%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
CB2100%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
CK2100%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
DK2100%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
DT2100%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
HN2100%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
KC2100%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
TS2100%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
XD2100%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
CN395%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
HT395%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
TC395%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
CS480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
CT480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
CH480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
DN480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
GB480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
GD480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
HC480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
HD480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
HG480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
HS480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
HX480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
LS480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
MS480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
NN480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
NO480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
PV480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
SV480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
TA480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
TB480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
TK480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
TN480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
TQ480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
TY480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
XB480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
XK480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
XN480%, có giới hạn tỷ lệ thanh toán
CA5100%, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi
được hưởng BHYT
CY5100%, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi
được hưởng BHYT
QN5100%, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi
được hưởng BHYT

———————————————————————-

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG PHÚC

Địa chỉ: số 139 đường Đặng Xuân Bảng, Nam Phong, thành phố Nam Định

(trục đường 21 cách chân cầu Đò Quan 500 mét)

Điện thoại liên hệ: 0228 3859558

Hotline: anh Thảo 0947761760