1
Bạn cần hỗ trợ?
Tổng đài hỗ trợ
(0228) 3 859 558
Giờ khám: 07:00 - 18:00
139 đường Đặng Xuân Bảng, Nam Phong,
TP. Nam Định

Phạm vi hưởng BHYT

 

1. Người tham gia Bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh chữa bệnh BHYT tại Phòng khám đa khoa Hồng Phúc được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Chi phí khám bệnh theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Chi phí các dịch vụ kỹ thuật (chụp chiếu, siêu âm, xét nghiệm…v.v) trong phạm vi chuyên môn theo danh mục và mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định.
c) Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng trực tiếp cho người bệnh theo danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, được cơ sở y tế cung ứng theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế nhưng chưa được kết cấu vào giá của các dịch vụ kỹ thuật.

 

 

2. Phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT trong một số trường hợp cụ thể:

a) Người có thẻ Bảo hiểm Y tế: Được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mức quy định của pháp luật về Bảo hiểm Y tế. Phần chênh lệch giữa chi phí khám bệnh, chữa bệnh và mức thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP).
b) Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT tự chọn thầy thuốc, tự chọn buồng bệnh, Quỹ BHYT chi trả trong phạm vi được hưởng theo mức quy định của pháp luật về Bảo hiểm Y tế. Phần chi phí ngoài phạm vi được hưởng do người bệnh tự thanh toán với cơ sở y tế (điều 9 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam).

 

c) Đối với các dịch vụ được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT. Phần chênh lệch giữa chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và mức thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Công văn số 1608/BYT-KH-TC ngày 27/03/2019 của Bộ Y tế).
d) Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ đó bệnh (Công văn số 1608/BYT-KH-TC ngày 27/03/2019 của Bộ Y tế).


PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG PHÚC
Địa chỉ: số 139 đường Đặng Xuân Bảng, Nam Phong, thành phố Nam Định
(trục đường 21 cách chân cầu Đò Quan 500 mét)
Điện thoại liên hệ: 0228 3859558
Hotline: Anh Thảo 0947761760